Artykuły: Dawid Kołodziejczyk OP

1. Informujemy, że po zakończeniu przez o. Mirosława Sandera dwóch kadencji na urzędzie przeora naszego klasztoru, nasza wspólnota w minionym tygodniu wybrała nowego przeora, którym został o. Adam Sulikowski. Cieszymy się z tego wyboru i prosimy Was o modlitwę za nowego przełożonego i za naszą wspólnotę. 2. W czasie „Charytatywnej Niedzieli” tydzień temu zebrano łącznie 10 846 zł 24 gr. Kwota ta zostanie przeznaczona na zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci, […]