Spotkania odbywają się w środy o godz. 19:00 w kapitularzu.