Jesteśmy wspólnotą chrześcijan, której misją jest tworzenie dzieł rodzących się z wiary. Poprzez indywidualną i wspólnotową formację otrzymujemy dar nowego spojrzenia, który uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii we właściwym nam języku przepowiadania.

Zapraszamy profesjonalistów w różnych dziedzinach artystycznych, studentów uczelni artystycznych, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością mogą przyczynić się do wzrostu wspólnoty.

Nazwa Vera Icon wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny prawdziwy obraz, jakim jest Jezus Chrystus, Bóg wcielony.

Spotkania odbywają się w środy, po Mszy św. o godz. 18-tej. Mają charakter otwarty. Formujemy się według lectio divina, w tym roku w oparciu o Ewangelię św. Mateusza. Pierwsza część naszego spotkania składa się z modlitwy i dzielenia danym fragmentem Pisma Świętego. Druga część jest zmienna, a składają się na nią: dyskusje o sztuce, prezentacje, konferencje, seminaria, sprawy organizacyjne, projekty, agapy integracyjne.

 

Kontakt

Obecnie spotkania odbywają się on-line z powodu epidemii.

www: https://veraicon.com.pl/
e-mail: [email protected]
fb: https://www.facebook.com/wspolnotaveraicon
fb: https://www.facebook.com/groups/182642172202753/
IG: https://www.instagram.com/art_veraicon/