Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00, ale każde ma inny charakter.

  1. W jeden czwartek miesiąca spotykamy się na wykładzie z dziedziny teologii, filozofii lub historii Kościoła. Do wykładów i dyskusji inspiruje nas duszpasterz.
  2. Innym razem spotykamy się na wspólnych nieszporach i adoracji Najświętszego Sakramentu, aby jako wspólnota włączyć się w modlitwę Kościoła i powierzyć swe sprawy Chrystusowi.
  3. Innym razem, wykorzystując bogactwo talentów i zdolności członków duszpasterstwa, sami organizujemy spotkania dyskusyjne lub warsztaty z dziedzin, które nas interesują: od psychologii, sztuki, informatyki, poprzez zdrowe żywienie, bioetykę aż po kursy tańca.
  4. Raz w miesiącu opuszczamy klasztor, aby wspólnie integrować się na różnych spotkaniach kulturalnych lub rozrywkowych. Ten punkt naszego miesięcznego cyklu zależy jednak od tego, co się dzieje w Warszawie lub od pomysłowości członków duszpasterstwa.

O tym, jakie spotkanie ma miejsce w każdy czwartek informujemy się na grupie na Facebooku: „Źródło Freta”, którą administrują liderzy duszpasterstwa „Źródło”.

Nasze spotkania wykładowe i dyskusyjne odbywają się zawsze w Sali Bł. Czesława, która znajduje się na krużgankach klasztoru. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się natomiast w Kapitularzu, który znajduje się również na krużgankach klasztoru.

Spotykamy się także w niedzielę na Mszy Św. o godz. 18:00, na którą zaproszone są wszystkie grupy post-akademickie spotykające się przy Klasztorze Dominikanów na Freta.

Kto potrafi, ten śpiewa również w scholi, która uświetnia celebrację niedzielnej Mszy Św. o godz. 18:00. Próby scholi odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17:15, w kapitularzu.

Choć nasze duszpasterstwo ma charakter otwarty, ze względu na wspólnotę zainteresowań, problemów i wyzwań, które stoją przed ludźmi kończącymi studia, staramy się nie przekraczać 30 roku życia.