Grupa powstała z inicjatywy absolwentów DA i skupia osoby chcące dalej rozwijać swoją wiarę już nie na sposób studentów, ale ludzi wkraczających w dorosłość i mierzących się z nowymi sytuacjami, dylematami i wyzwaniami.

Nasze spotkania mają charakter formacyjny. Czytamy komentarze egzegetyczne do ksiąg Pisma Świętego, poznajemy historię kształtowania się dogmatów. Słuchamy, rozmawiamy, zdobywamy wiedzę i pogłębiamy wiarę.

Ważnym elementem jest również wspólna modlitwa, dlatego raz w miesiącu spotykamy się na Adoracji, a w każdy piątek celebrujemy naszą wspólną Eucharystię o 7 rano w kościele.

Odpowiedzialni za spotkanie to: Antonina Pawlak  i Krzysztof Imianowski.