Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, tzn. takich, które żyją w cywilnych związkach małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Zgodnie z nauczaniem Kościoła za związki niesakramentalne nie są uważane tzw. konkubinat, związki partnerskie, wolne związki etc.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, na przemian na Eucharystii lub adoracji Najświętszego Sakramentu. Najczęściej jest to 1 i 3 wtorek miesiąca o godz. 19.30 (kaplica duszpasterstwa akademickiego w klasztorze). Nasze spotkania to także wspólne czytanie Pisma Świętego, umacnianie fundamentów wiary i rozmowa na zadany wcześniej temat.

W tym roku czytamy i rozważamy komentarz papieża Franciszka do „Hymnu o miłości”, z IV rozdziału adhortacji „Amoris laetitia”

Terminarz spotkań w roku duszpasterskim 2017/2018:

6 i 20 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Krótkometrażowy film dokumentalny o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych i wspólnocie jaką tworzą. O ich drodze, dojrzewaniu do osobistej relacji z Panem Bogiem i szukaniu miejsca w Kościele – pomimo życiowych sytuacji w jakich się znaleźli. Film zrealizowany przez osoby ze Wspólnoty Związków Niesakramentalnych przy kościele Św. Jacka w Warszawie, między innymi dla tych, którzy pragną na taką drogę wejść, tylko po ludzku się boją.