Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, tzn. takich, które żyją w cywilnych związkach małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Zgodnie z nauczaniem Kościoła za związki niesakramentalne nie są uważane tzw. konkubinat, związki partnerskie, wolne związki etc.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, na przemian na Eucharystii lub adoracji Najświętszego Sakramentu. Najczęściej jest to 1 i 3 wtorek miesiąca o godz. 19.30 (kaplica duszpasterstwa akademickiego w klasztorze). Nasze spotkania to także wspólne czytanie Pisma Świętego, umacnianie fundamentów wiary i rozmowa na zadany wcześniej temat.

Terminarz spotkań w roku duszpasterskim 2018/2019:

9 i 23 października

6 i 20 listopada

4 i 18 grudnia

8 i 22 stycznia

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Krótkometrażowy film dokumentalny o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych i wspólnocie jaką tworzą. O ich drodze, dojrzewaniu do osobistej relacji z Panem Bogiem i szukaniu miejsca w Kościele – pomimo życiowych sytuacji w jakich się znaleźli. Film zrealizowany przez osoby ze Wspólnoty Związków Niesakramentalnych przy kościele Św. Jacka w Warszawie, między innymi dla tych, którzy pragną na taką drogę wejść, tylko po ludzku się boją.