Syndyk klasztoru Lektor Konwentu Radny Konwentu Zwykle odprawia Mszę św.w niedzielę o godz. 21:30

Syndyk klasztoru
Lektor Konwentu
Radny Konwentu

Zwykle odprawia Mszę św.w niedzielę o godz. 21:30