Prokurator klasztoru Radny klasztoru Zwykle odprawia Mszę św.w niedzielę o godz. 21:30

Prokurator klasztoru
Radny klasztoru

Zwykle odprawia Mszę św.w niedzielę o godz. 21:30