Radny klasztoru
Sekretarz Prowincji

Zwykle odprawia Mszę Św. w niedzielę o godz. 10:30
Stały dyżur spowiedzi w poniedziałek (godz. 16-17)