Liturgista klasztoru
Asystent Syndyka Prowincji

Duszpasterz postDA Freta

Prowadzący kurs Sakramenty18+