Liturgista klasztoru
Asystent Syndyka Prowincji

Duszpasterz Duszpasterstwa PostDA Źródło