Prowadzi kurs przygotowujący dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego

Stały dyżur spowiedzi w poniedziałek (godz. 17-18)