Lectio Divina jest pochodzącą z pierwszych wieków tradycyjną formą modlitwy, która rozwinęła się w późnym średniowieczu. I chociaż w kolejnych wiekach ten sposób modlitwy praktycznie zaniknął, to jednak w XX wieku zaczął powracać z nową siłą. Co jest więc w tej tradycyjnej modlitwie Pismem Świętym tak wyjątkowego, że pociąga ona z powrotem do korzeni nawet współczesnego człowieka poszukującego nowych i kreatywnych ścieżek? Dlaczego to właśnie dzisiaj stanowi ona doskonałą odpowiedź na nasze duchowe potrzeby?

 

Odpowiedzieć na te pytania pomoże nam o. Grzegorz Kuraś OP, redaktor miesięcznika „W Drodze”.

Spotkanie poprowadzi Marcin Fijołek dziennikarz „Sieci”, na co dzień reporter sejmowy.