Wybierając kościół św. Jacka narzeczeni decydują się na wszystko co stanowi o charakterze tej świątyni i osób, które w niej posługują. Szczególnie dotyczy to ojca, który przewodniczy i błogosławi związek małżeński, oprawę muzyczną oraz wystrój kościoła.

Ślub jest możliwy w kościele św. Jacka według następujących reguł:

 

 1. Najpierw należy sprawdzić czy planowany termin ślubu jest dostępny w kościele św. Jacka (śluby udzielane są w soboty o 13:30, 15:00 i 16:30, ewentualnie w piątki o 16:30). W tym celu należy przyjść osobiście lub zadzwonić do zakrystii (tel. 697 717 586). Jeśli dogodny termin jest wolny to można rezerwować datę i godzinę.
 2. W sytuacji, kiedy zawierane małżeństwo ma odbywać się poza mszą św., albo ma być to małżeństwo mieszane w szerokim znaczeniu, tzn. katolika z osobą nieochrzczoną; katolika z niekatolikiem ochrzczonym, jak i osobą niepraktykującą oraz z osobą, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego, należy skontaktować się z Przeorem o. Adamem Sulikowskim OP, by uzyskać zgodę na zawarcie sakramentu małżeństwa w kościele św. Jacka -> KONTAKT. W tych sytuacjach dopiero po uzyskaniu zgody Przeora można dokonać rezerwacji daty ślubu w zakrystii.).
 3. Od proboszcza swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie Parafii Nawiedzenia NMP przy ul. Przyrynek 2, do której należy terytorialnie klasztor. Również wszelkie inne formalności przedślubne (protokół, zapowiedzi) załatwia się w parafii zamieszkania narzeczonych. Bez tych dokumentów Parafia Nawiedzenia NMP nie wyrazi zgody na ślub w naszym kościele.
 4. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu, gdyż dokument ten straci ważność).
 5. Po otrzymaniu licencji oraz dokumentów z USC należy dostarczyć je najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać akt ślubu. Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków (wymagane są pełne dane z dowodu osobistego – jest to ważne zwłaszcza w przypadku niemożliwości stawienia się świadków tego dnia).
 6. Na tydzień przed ślubem należy skontaktować się z zakrystią kościoła św. Jacka w celu uzyskania informacji, który z ojców będzie błogosławił związek małżeński. Można też odpowiednio wcześniej osobiście poprosić któregoś z ojców o pobłogosławienie małżeństwa.
 7. Po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisów narzeczeni otrzymują delegację dla ojca, który będzie błogosławił związek małżeński oraz podpisane i wypełnione przez proboszcza dokumenty z USC. Dokumenty te należy zanieść do zakrystii Kościoła św. Jacka najlepiej jeszcze przed dniem ślubu.
 8. Odpowiednio wcześniej w zakrystii kościoła św. Jacka należy ustalić szczegóły uroczystości:
  Celebrans – w ciągu tygodnia przed terminem ślubu koniecznie trzeba skontaktować się ze wskazanym celebransem mszy św. ślubnej, by omówić przebieg liturgii,
  Wystrój kościoła – sprawę wystroju kościoła i kwiatów należy ustalić w zakrystii –  wszystkie pary biorące ślub danego dnia mają przygotowywany jeden wystrój kościoła, dlatego umawiają się co do wystroju kościoła (kolorystyka, rodzaj kwiatów, czy mają być strojone ławki, itp.), dzieląc między siebie koszty jego przygotowania (numery telefonów do pozostałych par dostępne są w zakrystii)
  Oprawa muzyczna – w każdym przypadku należy umówić się z organistą  co do gry podczas mszy św. (kontakt w zakrystii, koszt ustalany indywidualnie); o śpiew na ślubie można poprosić także zespół wokalny  lub scholę związaną duszpastersko z klasztorem (kontakt w zakrystii); nie ma możliwości zapraszania na liturgię schól, zespołów muzycznych, organistów itp. aktualnie nie związanych duszpastersko z kościołem św. Jacka lub tutaj nie pracujących.
  Ofiara – najlepiej złożyć ją w zakrystii przed ślubem
 9. W przypadku kiedy jedna ze stron narzeczonych jest osobą nieochrzczoną lub niewierzącą w takim przypadku sakrament małżeństwa udzielany jest poza Mszą Św. Kiedy strony chcą zawrzeć go podczas Mszy muszą uzyskać dyspensę od miejscowego biskupa.
Kilka uwag co do samego przygotowania ceremonii ślubnej:
 • gdyby okazało się, że zarezerwowany termin ślubu stałby się niemożliwy do zrealizowania proszę powiadomić o tym
 • prosimy aby nie rozsypywać płatków kwiatów, ryżu, monet itp., ani w kościele ani przed wejściem do kościoła,
 • aby zaparkować samochód przed kościołem unikając mandatu (max 2 samochody na 2 godziny) trzeba złożyć wniosek o przepustkę w Zarządzie Terenów Publicznych na ul. Podwale 23, nie później niż na 7 dni przed wjazdem pojazdu.
Adresy

Klasztor OO. Dominikanów, Kościół św. Jacka
Ul. Freta 10
00-227 Warszawa
Tel. 697 717 586

Parafia Nawiedzenia NMP
Ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
Tel. 22 831 24 73

Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP

Czynna:

w dni powszednie (bez pierwszego piątku miesiąca)

9.00 – 10.00
17.00 – 18.00

w soboty 9.00 – 10.00

(w lipcu i sierpniu – od wtorku do piątku)

Ponieważ parafia zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg ślubów, zawiadamiania o zawartym sakramencie małżeństwa parafii chrztu nowożeńców oraz parafii, z których otrzymano licencję, na niej ciąży również obowiązek opracowania dokumentów USC. Prosimy więc narzeczonych o złożenie ofiary kancelaryjnej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.