Za klauzurą

Msza sprawowana jest w dowolnej intencji za klauzurą (w kaplicy klasztornej) bez udziału wiernych.

Na te msze, odprawiane tylko w dzień powszedni (od poniedziałku do soboty), przyjmujemy intencje indywidualne (za żywych lub zmarłych). Msze za klauzurą są bezgodzinowe, czyli odprawiane są konkretnego dnia, ale bez wskazania godziny.

 

Jeżeli chcesz zamówić intencję na mszę odprawioną za klauzurą, możesz to zrobić poprzez formularz poniżej. 

Dobrze, żeby treść intencji była zwięzła, najlepiej wg. proponowanych wzorów:

za zmarłych: za + …. (imię i nazwisko)

za żywych: w int. … (imię i nazwisko) o …

za żywych: int. dziękczynna za/z okazji … z prośbą o…