Zdajemy sobie sprawę z tego jak dużym i fascynującym wyzwaniem jest stawanie się człowiekiem, zwłaszcza jeśli pełnię tego człowieczeństwa odkrywa się lub na razie przeczuwa dopiero w Chrystusie. To duszpasterstwo jest dla osób, które noszą w sobie pragnienie pełni i chcą poprzez rozwój i formację dążyć z pasją do tego co objawiła nam Miłość w Jezusie. Proponujemy w związku z tym kilka sposobów, które pomagają nam dążyć do tego celu. Wspólna modlitwa, spotkania formacyjne troska o słabych i potrzebujących oraz wspólna zabawa.

Zapraszamy do wspólnych poszukiwań studentów, którzy nie mają więcej niż 25 lat.