⇒ Spotykamy się w czwartki o godz. 19:15, zazwyczaj w Auli św. Tomasza.

 

Każdy czwartek miesiąca ma swój określony charakter:

  • Biblijny czwartek.  W pierwsze czwartki miesiąca spotykamy się, żeby wspólnie wsłuchać się w Słowo oraz podzielić się tym, co ono do nas osobiście mówi. W drugiej części jest czas na komentarz egzegetyczny oraz pojawiające się w związku z nim pytania.
  • Dociekliwy czwartek. W drugie czwartki spotykamy się, aby poruszać interesujące nas tematy natury teologicznej, społecznej czy okołokościelnej. Pomagają nam w tym specjalnie zaproszeni specjaliści, którzy przedstawiają nam swoje stanowisko w danej sprawie, jak  również mierzą się z naszymi pytaniami w drugiej części spotkania.
  • Modlitewny czwartek. Trzeci czwartek miesiąca wyjątkowo zaczynamy w kościele, ponieważ gromadzimy się na wspólnie celebrowanej eucharystii. Spotkanie poprzedza konferencja dotycząca rozwoju życia duchowego w oparciu o naukę Ewagriusza z Pontu. Całość ma swoje przedłużenie w integracji przy małym co nieco.
  • Problemowy czwartek. Ostatnie czwartki miesiąca to czas konfrontowania naszych przekonań na temat interesujących nas zagadnień i wyrabianie sobie zdania we wspólnej dyskusji. Dyskusję prowadzimy we własnym gronie w różnej wielkości grupach.

 

⇒ Spotykamy się także w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 18:00.

Zaraz po mszy zapraszamy na do sali bł. Czesława na nieformalne rozmowy przy herbacie.

 

Wszystkie aktualne informacje umieszczane są na bieżąco na facebooku oraz instagramie.

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25 – 35 lat do tworzenia tej wspólnoty razem z nami! Spotkania mają charakter otwarty, więc można dołączyć kiedykolwiek.