Grupa skupiająca ludzi, którzy pielęgnują modlitwę i organizują wydarzenia kulturalne, a także budują wspólnotę i zgłębiają intuicje wiary chrześcijańskiej poprzez wysiłek rozumienia prawd wiary, nauczania Kościoła, Słowa Bożego oraz Credo.

Siedem dróg Boga

 

„Teraz czas nakazuje mówić o tajemnicach i wyjaśnić samą istotę sakramentów. Gdybyśmy przed chrztem uznali za właściwe przekazanie tej wiedzy ludziom jeszcze niewtajemniczonym, mogłoby to uchodzić raczej za zdradę aniżeli za pouczenie. Światło tajemnic zresztą lepiej przenika do tych, którzy nie otrzymują poprzednio jakiegoś wyjaśnienia. Zaostrzcie uwagę i zaczerpnijcie przeznaczony dla was piękny zapach wiecznego życia, dar sakramentów!”

O tajemnicach św. Ambroży z Mediolanu ok. 339-397

Sakramenty stanowiące czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami i środkami, poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara. Dzięki nim oddajemy Bogu kult i wstępujemy na drogę świętości we wspólnocie.

Zapraszamy na roczny cykl wykładów pod tytułem „Siedem dróg Boga”, który jest poświęcony sakramentom.

Co tydzień w środę, spotykamy się w kapitularzu o godzinie 19.00, najpierw na adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem na krótkim wykładzie poświęconym sakramentom Kościoła oraz rozmowie o podstawowych prawdach wiary i o tym co ją podtrzymuje i do niej prowadzi.

 

Bieżące wiadomości i pełną informację o grupie można znaleźć na tej stronie.