Grupa skupiająca ludzi, którzy pielęgnują modlitwę i organizują wydarzenia kulturalne, a także budują wspólnotę i zgłębiają intuicje wiary chrześcijańskiej poprzez wysiłek rozumienia Słowa Bożego oraz Credo.

Kredens

„Wierzyć aby rozumieć, rozumieć aby uwierzyć”. Takie hasło, będące połączeniem myśli św. Augustyna i św. Tomasza, przyświeca spotkaniom osób dorosłych. Co dwa tygodnie w środę spotykamy się w kapitularzu o godzinie 19.00, najpierw na adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem na krótkim wykładzie i rozmowie o podstawowych prawdach wiary i o tym co do wiary prowadzi. Łacińskie słowo credens tłumaczy się imiesłowem „wierząc”; wierząc poszukujemy prawdy, żyjemy i odkrywamy co to znaczy żyć dobrym życiem.

(spotkania prowadzi o. Jarosław Głodek)

Bliżej Słowa

Słowo Boże jest pełne życia, które czeka na Ciebie (Hbr 4,12). Co dwa tygodnie w środy spotykamy się w kapitularzu o godz. 19.00. Najpierw na adoracji Najświętszego Sakramentu, a później wspólnie rozważamy fragment Ewangelii.

 

Bieżące wiadomości i pełną informację o grupie można znaleźć pod adresem www.postda.freta.dominikanie.pl