Sakramenty 18+

Zapraszamy osoby dorosłe na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Zapisy trwają do 15 września 2022 r.

Najważniejsze informacje

Spotkania w ramach kursu będą odbywać się od 4 października 2022 r. do 30 maja 2023 r., we wtorki w godzinach od 19.15 do ok. 21.30. Zakładamy spotkania na żywo (w reżimie sanitarnym), ale w przypadku pogorszenia warunków epidemicznych przejdziemy na spotkania on-line.

Kurs prowadzą bracia dominikanie przy wsparciu osób świeckich.

Na każde spotkanie składają się: modlitwa, konferencja i spotkanie w kilkuosobowej grupie. Częścią kursu są również 2 wyjazdy weekendowe pod Warszawę w listopadzie i marcu (jeśli sytuacja epidemiczna nie przeszkodzi).

W ciągu całego kursu, podzielonego na dwa semestry, dopuszczalne są najwyżej cztery nieobecności (dwie na semestr). Szczegółowe zasady uczestnictwa przesyłamy zainteresowanym przed rozpoczęciem spotkań.

Więcej informacji: sakramenty18plus.freta[at]dominikanie.pl.

Terminy sakramentów
 •  Eucharystia – 6 kwietnia 2023 r. w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek)
 • Chrzest – 8 kwietnia 2023 r. w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota)
 • Bierzmowanie – 27 maja 2023 r. w czasie liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego
Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza – zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji kursu. Po przesłaniu formularza otrzymasz e-mail z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia oraz prośbą o wskazanie dogodnego dla Ciebie terminu rozmowy indywidualnej z duszpasterzem (w dniach 15-17 września).

  Sakrament, który chcę przyjąć

  Imię

  Nazwisko

  Adres e-mail

  Numer kontaktowy

  Data urodzenia

  Dlaczego chcesz wziąć udział w kursie i przyjąć sakrament?

  Czym się zajmujesz?

  Czy w przypadku kolejnego lockdownu jesteś gotowy/-a brać udział w spotkaniach on-line (na zoomie)?

  Czy jesteś zaszczepiony/-a?

  Uwagi

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Klasztor oo. Dominikanów w Warszawie (00-227) przy ul. Freta 10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby kursu przygotowującego do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z organizacją kursu. Administrator danych osobowych przechowuje je w sposób bezpieczny, mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych mam prawo do wglądu do nich, do ich edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, że Klasztor oo. Dominikanów przetwarza je niezgodnie z prawem.