Duszpasterstwo działa na dwa komplementarne sposoby

Raz w miesiącu, o godz. 16.00 w kapitularzu, odbywa się spotkanie formacyjne – Eucharystia i konferencja. W tym roku tematem cyklu jest teologia Przymierza. Spotkania mają charakter otwarty – można w każdej chwili dołączyć lub zrezygnować. Na spotkania zapraszamy bez dzieci (wyjątek matki karmiące).

Raz w miesiącu stali uczestnicy spotykają się również w ramach trzech zamkniętych grup, aby podzielić się swoim osobistym doświadczeniem związanym z tematem konferencji. Małżeństwa, które chciałyby dołączyć do grup dzielenia zapraszamy najpierw do uczestnictwa przynajmniej w trzech spotkaniach sobotnich.

 

Terminy spotkań sobotnich w 2018:
13 stycznia
10 lutego
10 marca  17 marca
14 kwietnia
12 maja
9 czerwca