Dziękujemy za wszelką dotychczasową pomoc skierowaną do tych, którzy w tej tragedii wojny na Ukrainie musieli opuścić swoje domy i swoją Ojczyznę.

Nadal prowadzimy zbiórkę funduszy na pomoc Ukrainie, ponieważ potrzeby są bardzo duże. Można wpłacać ofiary na konto klasztoru:

25 1240 1138 1111 0000 0209 5864

(dla przekazów zagranicznych: Swift code ( bic code ) – PKOPPLPW)

 

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie