W związku z nowymi wytycznymi władz cywilnych, tzn. z możliwością uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej wiernych z zachowaniem odpowiedniego dystansu i z założonymi maseczkami ochronnymi, nie będziemy ograniczać ilości wiernych wchodzących do naszego kościoła. Powracamy również do regularnych dyżurów spowiedniczych.

Informujemy również, że kard. Kazimierz Nycz zniósł dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Metropolita warszawski zachęca wiernych do powrotu do świątyń z zachowaniem obowiązujących zasad ostrożności, duszpasterzy zaś prosi do ograniczenia liczby transmisji internetowych Mszy św. Kard. Nycz przypomina też o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św.