Brat Wacław urodził się 5 lutego 1930 r. w Wiązownicy k. Jarosławia. Pierwsze śluby w Zakonie św. Dominika złożył 29 września 1953 r., a profesję solemną 29 września 1959 r.

Większość swojego zakonnego życia związany był z naszym klasztorem, tutaj został asygnowany w 1968 r. W 1973 r. został przeniesiony do Konwentu św. Sabiny w Rzymie, a po 2 latach powrócił do Warszawy na Freta, gdzie przebywał już nieprzerwanie do swojej śmierci. Przez długie lata był kierowcą kolejnych prowincjałów i zaopatrzeniowcem klasztoru.

Był człowiekiem uczynnym i pogodnym, rozmiłowanym w modlitwie różańcowej. W ostatnich latach jego życia, można było go spotkać w klasztornym ogrodzie i na korytarzach klasztornych, które przemierzał, ściskając różaniec w dłoni. W ten cichy i ukryty sposób wspierał nasz Zakon w głoszeniu Słowa Bożego.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek, 26 marca o godz. 10:00 (9.30 różaniec,  12.00 pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim).