Drodzy,

niech czas świąt Wielkiej Nocy pozwoli Nam odkryć na nowo zaproszenie Boga do wiecznego życia z Nim w pełnym miłości zjednoczeniu w niebie.

 

Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.

Mt 28, 5-6

 

On ma stolicę w niebie, po cóż mu grobowiec na ziemi? Śmierć potrzebuje grobu na swoje mieszkanie, Chrystus zaś jest Życiem. Żyjący na wieki nie potrzebuje mieszkania zmarłych.

Św. Augustyn

 

Zachwyćmy się tym, że Jezus Zmartwychwstały już tutaj na ziemi pragnie razem z Ojcem i Duchem Świętym mieszkać w duszy każdego z nas. Nie jesteśmy już mieszkaniem śmierci, ciemności i pustki w oddzieleniu od Boga, ale mieszkaniem życia, światłości i Jego obecności dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ucieszmy się, że już teraz uczestniczymy w bliskości i miłości Trójcy Świętej, mając dostęp do źródła życia, które nigdy się nie wyczerpie.

Bracia dominikanie z klasztoru św. Jacka