Liturgista klasztoru

Zwykle odprawia Mszę Św. w niedzielę o godz. 8:00
Stały dyżur spowiedzi 16-18 w soboty
Spowiedź w j. angielskim i j. niemieckim