Jak zamówić intencję?

Jak „zamówić” intencję Mszy Świętej?

Intencje mszalne zasadniczo przyjmujemy w zakrystii. Znajduje się ona na końcu lewej nawy kościoła – wejście przez kaplicę powstańców lub od strony prezbiterium.

Intencje zapisuje brat zakrystian – warto wcześniej wiedzieć, jak ma brzmieć intencja. Z racji teologicznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany brzmienia intencji. Do intencji dołączamy ofiarę.

Przez Internet istnieje możliwość złożenia intencji jedynie na msze: O dar potomstwa, Za klauzurą oraz Gregoriańskie

 

Jakie są rodzaje intencji?

intencja indywidualna – wtedy gdy kapłan celebruje mszę św. w intencji sobie powierzonej np. za śp. Zofię lub o znalezienie pracy dla Krystyny. Jeden kapłan – jedna intencja.

Intencja taka może być związana z konkretnym dniem i godziną, może też nie mieć takich wskazań (tzw. intencja bezgodzinowa – msza św. w tej intencji będzie odprawiona w konkretnym dniu, ale bez wskazania godziny – patrz zakładka Za klauzurą).

 

intencja zbiorowa – są specjalne msze św., podczas których jeden kapłan modli się w wielu intencjach rożnych ofiarodawców.

W kościele św. Jacka taki charakter ma:

msza św. o godz. 12.00 – codzienne z wyjątkiem niedziel

msza o dar potomstwa – patrz zakładka O dar potomstwa

msza za wielu zmarłych – codziennie o godz. 8.15, w niedzielę o godz. 8.00

 

intencja gregoriańska – zgodnie z pradawną tradycją Kościół celebruje przez 30 kolejnych dni mszę św. w intencji jednej zmarłej osoby.

Mszy gregoriańskiej nie należy mylić ze mszą zbiorową za wielu zmarłych – patrz zakładka Gregoriańskie

Ofiary – ile i za co?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy „co łaska”. Nie jest to oczywiście zapłata za modlitwę; msza św. sprawowana jest za darmo. Dajesz ofiarę na utrzymanie kościoła, klasztoru i braci. To rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.