W spotkaniu udział wezmą: autor i główny bohater – o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, a także współautorzy: Artur Sporniak i Jan Strzałka. Rozmowę poprowadzi Dariusz Rosiak. Zapraszamy wraz z Wydawnictwem Literackim.

KloczowskiOP_Klocz_Autobiografia_m_