„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą.
Niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze (Lb 6, 24-26)

Błogosławieństwo Boga niech Was wprowadzi w Nowy Rok 2016 i podtrzyma Waszą wiarę, nadzieję i miłość.

Bracia z klasztoru św. Jacka na Freta w Warszawie.