Międzyreligijne spotkanie współorganizowane przez Konferencję Episkopatu Polski Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów odbędzie się 26 stycznia br. w domu parafialnym przy katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze. Głównym punktem obchodów będzie odczytanie przesłań chrześcijan i muzułmanów wobec przemocy popełnianej w imię religii.

Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie razem wobec przemocy popełnianej w imię religii”. Nawiązuje ono do ataków terrorystycznych dokonywanych w ubiegłym roku w Paryżu przez przedstawicieli tzw. Państwa Islamskiego.

W jego duchu przedstawiciele dwóch religii odczytają przesłanie do wiernych i wezmą udział w dwugłosie chrześcijańsko-muzułmańskim na temat aktów przemocy, dyskryminacji i terroru, które dokonują się na tle religijnym. Głos zabierze ks. dr Jacek Uchan z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku oraz Bogusław Zagórski z Collegium Civitas i Instytutu Ibn Chalduna.

XVI Dzień Islamu będzie się również odbywał w kontekście niedawno obchodzonej 50. rocznicy soborowej deklaracji „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Międzyreligijne spotkanie będzie też okazją do modlitwy i lektury fragmentów świętych ksiąg: Biblii i Koranu. Spotkaniu będzie przewodzić, podobnie jak w latach ubiegłych, bp Romuald Kamiński – przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami