Obwinianie siebie i innych, autoagresja, podważanie siebie, samokaranie, życie poniżej swoich możliwości i potencjału, skrupuły, sabotowanie swoich planów, pragnień i szczęścia… To nie jest wina! To karykatura winy, z powodu której cierpi wielu pacjentów i penitentów, którzy szukają uwolnienia z tej destrukcyjnej pułapki.

Najlepsze, co możemy im zaproponować, to pomoc w konstruktywnym doświadczeniu winy, która jest znakiem naszej zdolności do kochania. Krzywda zadana sobie lub innym powoduje, że odczuwamy bolesne uczucie winy motywujące nas do naprawy relacji i odnowy życia.

Interdyscyplinarna konferencja, którą proponujemy, podejmie temat winy zarówno pod względem duszpasterskim jak i psychoterapeutycznym. O. Michał Paluch przedstawi, czym jest wina w perspektywie teologicznej. Prezentacja Jona Fredericksona, ilustrowana nagraniami sesji terapeutycznej, pokaże różnicę między konstruktywną a destrukcyjną winą. O. Łukasz Kubiak i o. Tomasz Gaj podejmą temat, jak praktycznie towarzyszyć penitentom w docieraniu do konstruktywnej winy.

Zapraszamy osoby duchowne, psychoterapeutów i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem.Konferencja będzie tłumaczona na język polski.

Zapisy oraz więcej informacji znajduje się na stronie Pracowni Dialogu