1. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, Arcybiskup Warszawski, ks. Kardynał Kazimierz Nycz skierował do nas zaproszenie do udziału w tych wydarzeniach. Centralnym powitaniem będzie spotkanie i koncert na Placu Piłsudskiego w czwartek 21 lipca o godz. 19.30. Natomiast w sobotę, 23 lipca, przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, odbędzie się „Warszawskie Uwielbienie – Msza św. posłania młodych do Krakowa”. Początek o godz. 15.00. Ze szczegółami można zapoznać się w naszej gablocie i na stronie internetowej.

2. W naszej wspólnocie wybraliśmy nowego przeora, o. Mirosława Sandera. Wyboru dokonaliśmy w ostatni czwartek, a w piątek objął już posługę jako przeor. Polecamy Waszej modlitwie nowego przeora i naszą wspólnotę klasztorną.