Ojciec prof. Jacek Salij OP został jednym z tegorocznych laureatów nagrody wydawnictwa i kwartalnika „Homo Dei” PRO REDEMPTIONE. Jej uroczyste wręczenie odbyło się 5 listopada w klasztorze ojców redemptorystów w Krakowie – Podgórzu.

Nagroda jest przyznawana, jako wyróżnienie dla osób, które od wielu lat wpisują się w działalność naukową i apostolską Kościoła w Polsce.

Przedstawiając sylwetkę laureata, o. Piotr Koźlak CSsR, redaktor naczelny kwartalnika „Homo Dei” podkreślił, że należy on do grona osób, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat miało zasadniczy wpływ na rozwój teologii i kształtowanie polskiego katolicyzmu. Ojciec Jacek Salij otrzymał nagrodę Pro Redemptione w kategorii za wybitne osiągnięcia naukowe i świadectwo życia.