Uczestnicy zespołu Wiesiołyje Riebiata – to ludzie z ograniczonymi możliwościami, którzy stale zamieszkują w psycho-neurologicznym ośrodku dla niepełnosprawnych w Mińsku na Białorusi. Na różnych etapach życia i różnymi drogami trafili oni do ośrodka. Ale jednoczy ich jedno – pragnienie by nie wpadać w rozpacz i nieść radość innym nie zwracając uwagi na swoje niemoce. Zespół to ważna część ich życia. Tutaj  czerpią oni inspirację, rozwijają się twórczo, przyjaźnią się i podtrzymują siebie nawzajem. Zespołem kieruje mniszka Zofia (Dziemianova) z klasztoru Św. Elżbiety w Mińsku.

                Ten wyjątkowy zespół nie jest zespołem profesjonalnym, ale zamiłowanie  do śpiewania oraz pragnienie dzielenia się radością jego uczestników z widzami inspirują ludzi. Wiesiołyje Riebiata od dawna mają marzenie wystąpić w Europie, zobaczyć duże miasta i otworzyć dla siebie nowy świat. Właśnie to i stanowi główny cel naszego projektu – pokazać im to że piękny świat dla ludzi z ograniczonymi psychofizycznymi możliwościami nie ogranicza się wyłącznie do czterech ścian zamkniętej organizacji.

                Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, kto nie pozostaje obojętnym wobec nas i nas podtrzymuje! Nasz zespół istnieje wyłącznie dzięki dobrowolnym ofiarom. Uzyskane środki z towarzyszącej występowi mini wystawy wyrobów monasterskich przeznaczone zostaną na rozwój i potrzeby projektu Wiesiołyje Riebiata. My zapraszamy wszystkich, którzy pragną przyjść na występy naszych niezwykłych artystów, albowiem żaden zespół nie może istnieć bez swojego widza.