Ok. godz. 18.30 nastąpi odsłonięcie tablicy informacyjnej „Zaułek Ormiański” umieszczonej przed kościołem, przygotowanej przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
Natomiast o godz. 19:00 sprawowana będzie msza św. ormiańskokatolicka pod przewodnictwem abpa Rafaela Minassiana, ordynariusza Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, z udziałem chóru męskiego pod dyrekcją Jakuba Kopczyńskiego.