Poświęcenie epitafium poprzedzi ormiańskokatolicka msza św. celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza w niedzielę, 21 stycznia o godz. 14.00.

Uroczystość ta ma upamiętnić przywrócenie w mury kościoła św. Jacka XVII-wiecznego epitafium warszawskiego Ormianina, Jakuba Minasowicza. Na uroczystość zapraszają Proboszcz Parafii Centralnej pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku i Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

 

Epitafium to uległo zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego. Po odbudowie kościoła, zachowane jedno z dwóch wcześniej istniejących epitafiów, umieszczono na ścianie bocznej prezbiterium. Teraz drugie, po 74 latach powraca w formie repliki do kościoła oo. Dominikanów.

W latach 1677 i 1683, w kościele św. Jacka, pochowana została para, zasłużonych dla kościoła małżonków, Jakuba i jego żony, Minasowiczów. Ich pośmiertne epitafia wg informacji zamieszczonych w artykule Stanisława Donigiewicza, w przedwojennym numerze „Posłańca św. Grzegorza”, wykonał snycerz, brat zakonny, Jacek Strzyszewski. Ornamenty roślinne i napisy w języku staroormiańskim (grabarze) są unikalnym, zachowanym dokumentem historycznym i kulturowym z tamtych lat. Napisy na obydwu epitafiach, wykonane w języku obecnie stosowanym jedynie w liturgii ormiańskiej, zostały przetłumaczone i umieszczone na tablicy informacyjnej poniżej epitafiów.

 

Staraniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, dzięki zachowanej przedwojennej fotografii, udało się odtworzyć zniszczone epitafium, a Jakub Minasowicz dołączył do swej małżonki.

Replikę, dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykonała firma konserwatorska ReWARS.