29 stycznia w Krakowie rozpoczyna się Kapituła Prowincjalna dominikanów. Przedstawiciele wszystkich klasztorów dominikańskich w Polsce będą wybierać nowych przełożonych, będą też myśleć nad nowymi sposobami głoszenia Ewangelii i zaangażowania dominikanów.

Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę, by ten czas był pełen mądrych decyzji.

Wejdź na stronę www.OgarnijKapitule.pl – wylosuj jednego z uczestników Kapituły – módl się za niego codziennie w łączności z innymi «ogarniaczami»

#OgarnijKapitułę i przekaż to zaproszenie innym!