Bardzo prosimy, by chętni do śpiewania byli obecni już od początkowych prób, ponieważ wtedy będzie nauka poszczególnych głosów.

 

W tym roku próby odbywać się będą w soboty o godz. 10.00 w pomieszczeniach duszpasterskich naszego klasztoru.

Najbliższa próba – sobota 03 marca, Sala Prowincjalska