1. Po wakacjach wznawiamy działalność Duszpasterstwa Dorosłych, tj. PostDA. Tym razem z nową, poszerzoną ekipą duszpasterzy, obok o. Jarosława Głodka grupę będą prowadzili o. Wojciech Czwichocki i o. Marcin Rutecki. Na Mszę inaugurującą cotygodniowe środowe spotkania zapraszamy w najbliższą środę 26 września o godz. 19.00 w Kapitularzu, po niej odbędzie spotkanie wprowadzające. Rozpoczynamy roczny cykl wykładów poprzedzony adoracją pod tytułem „Siedem dróg Boga”, który będzie poświęcony sakramentom. Gorąco zapraszamy.

2. W tym roku akademickim wprowadzamy w naszym klasztorze nowy cykl spotkań przygotowujących do zawarcia małżeństwa. Kurs ten rozpoczniemy 23 października, czyli dokładnie za miesiąc i odbywać się będzie o godz. 19.00 przez 9 kolejnych wtorków. Szczegóły o zapisach podamy w ogłoszeniach w przyszłą niedzielę.

3. We wtorek, 25 września, o godz. 19:30, zostanie odprawiona Msza św. o dar potomstwa ze specjalnym błogosławieństwem. Serdecznie zapraszamy.

4. W tym tygodniu w naszej wspólnocie świętujemy imieniny naszego współbrata, Wacława Duba OP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji solenizanta w piątek w czasie Mszy św. o godz. 18:00.

5. 4. W przyszłą niedzielę będziemy kwestować na remont i przystosowanie kolejnych przestrzeni duszpasterskich przy naszym klasztorze. Sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych kosztów, dlatego będziemy prosili Was o wsparcie.