Celem Seminarium jest umocnienie młodych małżonków w ich powołaniu. Na spotkaniach będą poruszane tematy związane z budowaniem więzi, dialogiem, bliskością, tworzeniem rodziny, relacjami ze sobą i światem.

Każde spotkanie będzie składać się z wprowadzenia w temat prowadzonego przez doświadczone małżeństwo oraz księdza, indywidualnej refleksji, dialogu małżonków i modlitwy, a także wymiany myśli na forum przy kawie. Seminarium jest doskonałą okazją do wzmocnienia swego małżeństwa!

W każdą trzecią sobotę miesiąca w kapitularzu w godz. 10-13.

Początek: 19 października 2019