W programie utwory: A. Jarzębskiego, M. Radziwiłła, A. Vivaldiego, J. P. Rameau, J. Pachelbela, J. S. Bacha, L. Boccheriniego, J. Haydna, W. A. Mozarta., które zaprezentuje kwartet w składzie:

  • Stanisław Tomanek – skrzypce
  • Kamil Tomanek – skrzypce
  • Agnieszka Dobrzyńska – altówka
  • Maciej Skowroński – wiolonczela