Wszystko się zmieniło. Ale nie potrzeby rodzin, którym staramy się nieść pomoc.Nie zbierzemy całego magazynu produktów, nie pomogą szkoły czy firmy.

Prosimy wyjątkowo o pomoc finansową. Za zebrane środki Charytatywni Freta przygotują paczki dla najbardziej potrzebujących, zarówno w Warszawie, jak też w Katowicach, Wrocławiu, Korbielowie. Fastów na Ukrainie też czeka na pomoc.

Liczy się każde 5, 10 czy 100 zł! Chcemy zebrać 30 000 zł. Wpłat można dokonać na poniższy rachunek bankowy:

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Freta 10 00-227 Warszawa
44 1240 1138 1111 0010 0725 8313
koniecznie z dopiskiem „Akcja paczkowa”