W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego chcemy pomodlić się o uzdrowienie duszy i ciała, tak bardzo potrzebne w tym czasie trwania epidemii.

Zapraszamy do duchowej łączności poprzez dostępną transmisję nabożeństwa.