Pierwsza msza będzie celebrowana o godz. 22:00, a druga msza sprawowana będzie tradycyjnie o godz. 24:00. Obie msze będą transmitowane.