Dziękujemy o. Mirosławowi za pełnienie tej funkcji przez 6 ostatnich lat i prosimy o modlitwę w jego intencji.

W najbliższym czasie nasza wspólnota przystąpi do wyboru nowego przeora. Prosimy o modlitwę za nas, o światło Ducha Świętego na czas wyborów.