Wybór został zatwierdzony przez prowincjała o. Łukasza Wiśniewskiego OP, a o. Adam ten urząd przyjął i będzie pełnił go przez najbliższe 3 lata.

Objęcie urzędu przeora nastąpi jutro, w piątek 20 maja. W tym dniu o. Adam będzie przewodniczył mszy św. o godz. 12:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy o modlitwę w intencji nowego przeora naszego klasztoru.