1. Informujemy, że po zakończeniu przez o. Mirosława Sandera dwóch kadencji na urzędzie przeora naszego klasztoru, nasza wspólnota w minionym tygodniu wybrała nowego przeora, którym został o. Adam Sulikowski. Cieszymy się z tego wyboru i prosimy Was o modlitwę za nowego przełożonego i za naszą wspólnotę.

2. W czasie „Charytatywnej Niedzieli” tydzień temu zebrano łącznie 10 846 zł 24 gr. Kwota ta zostanie przeznaczona na zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci, które przeżyły okupację rosyjską w miastach Borodianka i Makarów na Ukrainie. Bardzo dziękujemy za Wasz udział, ofiarność i pomoc!

3. W imieniu grupy „Charytatywni Freta” zapraszamy na Jarmark Dominikański przy naszym dominikańskim klasztorze na Służewie, który odbędzie się w przyszłą niedzielę tj. 29 maja. W trakcie Jarmarku będzie można odwiedzić min. specjalne ukraińskie stoisko charytatywne w Strefie Dominikańskiej.

4. Studenci z Duszpasterstwa Akademickiego zapraszają dziś do „Namiotu Dobrej Książki”. Na placu przed kościołem przez cały dzień można kupić książki z wydawnictw: „W Drodze”, „Więź” oraz płyty z „Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego”. Dziś szczególnie polecamy Niedzielnik Adama Szustaka OP – zbiór komentarzy do czytań oraz książkę o. Krzysztofa Pałysa OP pt. Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga, w której dzieli się on swoimi przemyśleniami na temat życia duchowego, zachęcając do wspólnego poszukiwania Bożej prawdy. Sprzedaż książek wspiera działalność Duszpasterstwa Akademickiego przy naszym klasztorze.