Dyżury spowiedzi w czasie wakacyjnym: 

W niedziele i święta

8:00
9:00
10:30
12:00
15:45
17:45
19:20

W dni powszednie

7:00
8:15
11:45
18:00

Spowiadamy od wyznaczonej godziny do ostatniego penitenta.