Wicesyndyk Prowincji
Radny Konwentu

Duszpasterz DA Freta

Spowiedź w j. angielskim