Subprzeor klasztoru
Duszpasterz DA Freta

Zwykle odprawia Mszę Św. w niedzielę o godz. 19:30
Stały dyżur spowiedzi 16-18 w poniedziałki