Subprzeor klasztoru
Radny Konwentu

Duszpasterz DA Freta

Zwykle odprawia Mszę Św. w niedzielę o godz. 19:30