Bibliotekarz klasztoru

Zwykle odprawia mszę w niedzielę o godz. 8:00
Stały dyżur spowiedzi 16-18 w soboty