Bibliotekarz klasztoru

Stały dyżur spowiedzi w sobotę (godz. 16-18)