Tuż przed rozpoczęciem Liturgii, w kruchcie kościoła, będą rozdawane książeczki, służące za przewodnik po Triduum, z komentarzami i tekstami pieśni.

 

W Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 19:00; w Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej również o 19:00.Wigilię Paschalną w sobotę rozpoczniemy o godzinie 20:00.

Zapraszamy do modlitwy po wieczornej liturgii. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek kościół będzie otwarty do północy.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy także na uroczystą Liturgię Godzin, tzw. „Ciemne jutrznie” – o godz. 7:40.

W Wielki Piątek zapraszamy także na Drogę Krzyżową o godzinie 15:00.

W Wielką Sobotę święcenie pokarmów w naszym kościele od godz. 9:30 do 13:30.