Bo drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie;
nie mrok, ale światłość;
nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza.
Św. Teodor Studyta

Życzymy Wam, by każde doświadczenie krzyża, którego doznajecie w życiu, zawsze było rozpromienione blaskiem zmartwychwstania i stawało się miejscem przyjmowania Miłosiernej Miłości Ojca.
Błogosławionej Paschy!

Bracia dominikanie z klasztoru św. Jacka w Warszawie