„Do uczniów Chrystusa żyjących w świecie należą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy przez swój chrzest i bierzmowanie uczestniczą w prorockim, kapłańskim i królewskim posłannictwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Są oni powołani do świadczenia wśród ludzi o obecności Chrystusa, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia (dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem 3, 3). Niektórzy z nich, natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę (KKZ 141). Odznaczają się swoistą duchowością i angażowaniem się w służbę Bogu i bliźniemu w Kościele. Jako członkowie Zakonu uczestniczą w jego misji apostolskiej przez studium, modlitwę i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich” (z Reguły Fraterni Świeckich św. Dominika)

 

Niemal od początku istnienia Zakonu Kaznodziejskiego dołączali do niego świeccy, którzy uczestniczą w zakonnym i apostolskim życiu dominikanów. W 1285 r. tzw. Zakonowi od Pokuty (III Zakon) nadał Regułę generał Munio de Zamora.

Odtąd Zakon ma trzy gałęzie: braci, siostry (mniszki) i świeckich.

Tercjarze (potoczna nazwa świeckich dominikanów) są powołani do dawania świadectwa wiary, formują się i żyją duchowością dominikańską. Tworzą wspólnoty zwane fraterniami. Starają się prowadzić regularne życie modlitewne, dbają o możliwie jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy św. oraz corocznie biorą udział w rekolekcjach. Tercjarz może skorzystać z przywileju pochówku w habicie dominikańskim, a wszyscy zmarli świeccy dominikanie są obejmowani mocno zakorzenioną w Zakonie modlitwą za zmarłych.

Tercjarzami dominikańskimi byli m.in.:

  • św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – doktor Kościoła
  • bł. Piotr Jerzy Frassati (1901-1925) – patron młodzieży, studentów oraz ludzi gór
  • bł. Bartłomiej Longo (1841-1926) – Apostoł Różańca, budowniczy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, patron naszej fraterni
Fraternia spotyka się w drugą niedzielę miesiąca w sali Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Przełożonym fraterni jest Adrian Siewieja OPs

Asystentem zakonnym jest o. Adam Sulikowski OP.

 

Więcej o świeckich dominikanach na stronie: swieccy.dominikanie.pl