Artykyuły miesiąca:marzec 2015

Główny organizator Charytatywnego Jarmarku Wielkanocnego - Grupa Charytatywni Freta działa od 2011 roku. Jej zadaniem jest pomoc ubogim, którzy zwracają się z prośbą do klasztorów dominikańskich w całej Polsce. Obecnie Grupa wspiera działalność charytatywną klasztorów przez opiekę nad świetlicami środowiskowymi, fundowanie stypendiów, pomoc świąteczną. Całkowity dochód z Charytatywnego Jarmarku Wielkanocnego zostanie przeznaczony na organizację letniego wyjazdu dla 20 dzieci, podopiecznych Grupy.